Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Technické parametre

Charakteristika zeolitu – Klinoptilolitu

Makroskopicky je zeolit kompaktnou horninou, svetlozelenej farby s lastúrovým lomom. Vysušená surovina má svetlú sivozelenkastú farbu.

Merná hmotnosť (špecifická váha): 2200-2440 kg/m3
Objemová hmotnosť: 1385-1905 kg/m3
Nasiakavosť: 39 %
Pórovitosť: 24 – 32 %
Čiastková výmenná kapacita NH4: min. 0,65 mól/kg
Celková výmenná kapacita NH4: 1,3 mól/kg
Chemické zloženie v hmotnostných percentách: SiO2 64,18-75,50%  Al2O3 10,93-14,80%  MgO 0,29-1,43%  K2O 1,24-4,24%
Fe2O3 0,12-2,45%  CaO 1,43-11,68%  Na2O 0,10-2,97%
Mineralogické zloženie: Klinoptilolit - 82 - 84 %