Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Prírodný zeolit

Zeolit je prírodná hornina s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jeho osobitej kryštálovej  štruktúry a jeho mineralogického zloženia.

Prírodný zeolit - klinoptilolit je hydratovaný alumo-silikát katiónov alkalických kovov a kovov alkalických zemín, ktoré majú schopnosť vymieňať svoje vymeniteľné katióny (Ca2+,Mg2+,Na+,K+) za iné.

Priestorovú kryštálickú štruktúru tvoria tetraedre (SiO4)6- a (AlO4)5- , s väzbami Si-O-Si a systémom kanálikov a pórov. Tým sú dané špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti zeolitov.