Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

ProBedding

Prírodný minerálny prípravok do podstieľok

Frakcie:  0 - 0,3 mm, 0,3 - 1,0 mm, 0,5 - 1,0 mm, 1,0 - 2,5 mm, 

Klinoptilolit - ProBedding  je prírodný  prípravok do podstieľok pre  hygienizáciu maštalí, boxov a kotercov vo veľkochovoch hospodárskych zvierat.Aplikovaním ProBedding:

  • sa výrazne znižujú koncentrácie amoniaku v priestoroch maštale
  • znižuje sa výskyt ochorení horných dýchacích ciest zvierat
  • znižuje sa vlhkosť prostredia maštale
  • spomaľujú sa rozkladné procesy prebiehajúce v maštali
  • zlepšuje sa zdravotný stav zvierat  a tým  aj ich celková  kondícia a výkonnosť
  • zvyšuje sa nasávacia schopnosť podstieľky
  • zlepšuje sa manipulácia a čistenie  maštale u všetkých druhov zvierat
  • zlepšujú sa  klimatické a pracovné  podmienky  v maštali

ProBedding je možné použiť v hlbokej podstieľke (slama, piliny a pod), samostatne ako podstieľku resp. ako pohlcovač zápachu v sústredenej podobe.

Použitie: prípravok rovnomerne rozsypať po podlahe resp. podstieľke (piliny, slama)

1. ustajnenie v boxoch

3 x týždenne

200 - 300 g / box

2. hlboká podstieľka

3 x týždenne

500 g / zviera

3. teľatá

3 x týždenne

200 – 300 g / zviera

4. prasiatka

vlhké prostredie

500 - 1000 g / týždeň

5. prasnice

každý deň

200 - 300 g / koterec

6. hydina

2 x týždenne

1000 g / 1 m2

7. kone

2 x denne

500 g

Skladovanie: Skladovať v suchých priestoroch, v neporušených obaloch.                 

Balenie:  25 kg papier vrecia, 1000 kg Big Bagy

Poľnohospodárstvo / ProBedding - foto
Poľnohospodárstvo / ProBedding - foto
Poľnohospodárstvo / ProBedding - foto
Poľnohospodárstvo / ProBedding - foto

Prírodný zeolit sa používa vo výžive zvierat hlavne na zlepšenie výkonnostných vlastností na základe jeho unikátnych fyzikálno-chemických vlastností. Zeolit je účinný pri prevencii toxicity amoniaku a ťažkých kovov, otravách, ako aj absorpcii rádioaktívnych prvkov a metabolických kostných defektoch, tiež pri jeho použití ako adsorbentu viažucich mykotoxíny. Zeolit sa podieľa na mnohých biochemických procesoch prostredníctvom iónovej výmeny, adsorpcie a katalýzy.

Podrobne boli preskúmané aj mnohé ďalšie použitia prírodného zeolitu vrátane použitia ako pôdnych pomocných látok, hnojív s pomalým uvoľňovaním, pôdnych substrátov, nosičov pri insekticídoch a pesticídoch, nápravných látok v kontaminovaných pôdach.