Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Ekológia

Zeolity majú tri základné vlastnosti: iónovú výmenu, adsorpciu a molekulárne preosievanie. Tieto vlastnosti sa využívajú v širokom spektre aplikácií s globálnym trhom niekoľkých miliónov tónov ročne. Hlavné použitie je v katalýze (petrochemické krakovanie), výmene iónov (zmäkčovanie vody a čistenie odpadových vôd) a v separácii a odstraňovaní plynov a rozpúšťadiel. Zeolit pôsobí ako vynikajúci filtračný a sorpčný materiál. Adsorpčné dioxíny a ťažké kovy tiež znižujú environmentálny dopad výroby a pomáhajú biologickému procesu pri výrobe bioplynu.