Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

ProEcoGas

100% prírodný zeolit pre zvýšenie účinnosti bioplynových staníc

Frakcie: Micro 50, Micro 200

ProEcoGasl je ekologický produkt vyrobený výhradne z prírodného aluminosilikáktu na zvýšenie produkcie bioplynu z degradovanej organickej sušiny, zvyšovanie ekonomických výhod prevádzky stanice na bioplyn.

ProEcoGas clinoptilolite je produkt s jedinečnou kryštalickou štruktúrou s pórovitými dutinami a kanálikmi, ktoré mu dávajú špeciálne vlastnosti, ako sú:

  • zvyšuje účinnosť bioplynových staníc
  • zvyšuje množstvo vyrobeného bioplynu
  • zvyšuje účinnosť prevádzky bioplynových staníc
  • znižuje koncentráciu amoniaku v procese rozkladu bielkovín, aminokyselín a močoviny
  • podporuje reprodukciu mikroorganizmov

Balenie: 25 kg papierové vrecia, 1 000 kg BB, voľne ložený

Ekológia / ProEcoGas - foto
Ekológia / ProEcoGas - foto
Ekológia / ProEcoGas - foto
Ekológia / ProEcoGas - foto

Zeolity majú tri základné vlastnosti: iónovú výmenu, adsorpciu a molekulárne preosievanie. Tieto vlastnosti sa využívajú v širokom spektre aplikácií s globálnym trhom niekoľkých miliónov tónov ročne. Hlavné použitie je v katalýze (petrochemické krakovanie), výmene iónov (zmäkčovanie vody a čistenie odpadových vôd) a v separácii a odstraňovaní plynov a rozpúšťadiel. Zeolit pôsobí ako vynikajúci filtračný a sorpčný materiál. Adsorpčné dioxíny a ťažké kovy tiež znižujú environmentálny dopad výroby a pomáhajú biologickému procesu pri výrobe bioplynu.