Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť ZEONY Minerals s.r.o. so sídlom na Južnej triede 125 v Košiciach má na území Slovenskej republiky prístup ku dobývaciemu priestoru  a surovine zeolitu (klinoptilolitu) na výhradnom ložisku Lom Kučín.


Spoločnosť ZEONY Minerals  s.r.o. sa začlenila do medzinárodnej skupiny podnikov VSK MINING GROUP, ktorá sa zaoberá dobývaním, spracovaním a predajom  nerastov. 


Prvoradým cieľom spoločnosti je kvalita ponúkaných výrobkov a ďalších služieb a celkový rozvoj spoločnosti s uplatňovaním moderných technologických postupov. Veľký dôraz kladieme  na dodržiavanie princípov trvale udržateľného rozvoja  v súlade s ochranou životného prostredia.

História

  • 2013 - založenie spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s. r. o. 
  • 2022- zmena názvu spoločnosti na ZEONY Minerals  s.r.o. 

Lom Kučín

  • Plocha povrchu: 247 739 m 2
  • Zásoby: 23 million tons
  • Najčistejšie ložisko prírodného zeolitu v Európe
  • Najvyšší obsah klinoptilolitu min. 82%
VKS PRO ZEO
VKS PRO ZEO
VKS PRO ZEO
VKS PRO ZEO

VOP