Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

ProWater

100% prírodný zeolit pre optimalizáciu aplikácií úpravy vody

Frakcie: Micro 50, Micro 200, 0 - 0,2 mm, 0,5 - 1 mm, 1 - 2,5 mm, 2,5 - 5 mm, 4 - 8 mm

ProWater je ekologický produkt vyrobený výhradne z prírodného hlinitokremičitanu pre procesy biologického čistenia priemyselných a komunálnych odpadových vôd.

ProWater clinoptilolite je produkt s jedinečnou kryštálovou štruktúrou s poréznymi dutinami a kanálikmi, ktoré mu dávajú špeciálne vlastnosti, ako sú:

 • viazanie a separácia kalu, zlepšená usadzovacia schopnosť aktivovaného kalu
 • vylepšené čírenie na oddelenie kalu od čistej vody, vylepšené odvodnenie kalu
 • zníženie objemu kalu a zníženie kalového indexu
 • zníženie upchatia odtokového kanála
 • vylepšená hustota kalu, vyššia účinnosť
 • zlepšená kvalita odpadu
 • stabilnejšia prevádzka zariadení s nižšími úrovňami fluktuácie a nižším obsahom dusíka a fosforu.

Ostatné vlastnosti:

 • vedie k zníženiu celkového obsahu dusíka
 • zníženie celkového množstva nepotrebných látok
 • vyrovnáva pH vody
 • vysoká adsorpcia
 • vysoká iónová výmena
 • reverzibilná hydratácia a dehydratácia
 • vysoká selektivita voči NH4+

Balenie: 25 kg papierové vrecia, 1 000 kg BB

Ekológia / ProWater - foto
Ekológia / ProWater - foto
Ekológia / ProWater - foto
Ekológia / ProWater - foto

Zeolity majú tri základné vlastnosti: iónovú výmenu, adsorpciu a molekulárne preosievanie. Tieto vlastnosti sa využívajú v širokom spektre aplikácií s globálnym trhom niekoľkých miliónov tónov ročne. Hlavné použitie je v katalýze (petrochemické krakovanie), výmene iónov (zmäkčovanie vody a čistenie odpadových vôd) a v separácii a odstraňovaní plynov a rozpúšťadiel. Zeolit pôsobí ako vynikajúci filtračný a sorpčný materiál. Adsorpčné dioxíny a ťažké kovy tiež znižujú environmentálny dopad výroby a pomáhajú biologickému procesu pri výrobe bioplynu.