Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

ProGravel

100% prírodný zeolitový štrk špeciálny pre chov hydiny

Frakcie: 1.0 - 2.5 mm, 2,5 -5.0 mm

ProGravel je 100% čistý prírodný štrkový zeolit na zvýšenie účinnosti chovu hydiny, zlepšenie účinnosti krmiva a dobrých životných podmienok zvierat.

Aplikácia zeolitu:

  • Optimalizácia kvality vaječných škrupín, zabezpečenie správneho profilu minerálov,          
  • Optimalizovaná mikroflóra,  zviera trávi lepšie a efektívnejšie, absorbuje všetky vitamíny a minerály potrebné na udržanie vysokej kvality vaječných škrupín. Zvýšenie hodnotového reťazca.
  • Zlepšiť mechanické trávenie žalúdka, štrk stimuluje vylučovanie tráviacich enzýmov a následné zmiešanie enzýmu s požitím krmiva vedie k lepšej stráviteľnosti krmiva a lepšej výkonnosti brojlerových kurčiat.
  • Štrk pomáha žalúdku drviť a podrviť tvrdé suroviny
  • Zvyšuje účinnosť využitia krmiva a zvyšuje priemerný príjem krmiva
  • Skvelá rovnováha elektrolytov a dokonalá osmoregulácia sú naším hlavným mechanizmom, ktorý pomáha počas tepelného stresu. Štrk tiež zmierňuje stresové podmienky a zlepšuje životné podmienky hydiny.
  • Znižovanie znečistenia životného prostredia

Balenie: Papierové vrecia 25 kg, BIG BAG 1000 kg, voľne ložený materiál

Poľnohospodárstvo / ProGravel - foto
Poľnohospodárstvo / ProGravel - foto
Poľnohospodárstvo / ProGravel - foto
Poľnohospodárstvo / ProGravel - foto

Prírodný zeolit sa používa vo výžive zvierat hlavne na zlepšenie výkonnostných vlastností na základe jeho unikátnych fyzikálno-chemických vlastností. Zeolit je účinný pri prevencii toxicity amoniaku a ťažkých kovov, otravách, ako aj absorpcii rádioaktívnych prvkov a metabolických kostných defektoch, tiež pri jeho použití ako adsorbentu viažucich mykotoxíny. Zeolit sa podieľa na mnohých biochemických procesoch prostredníctvom iónovej výmeny, adsorpcie a katalýzy.

Podrobne boli preskúmané aj mnohé ďalšie použitia prírodného zeolitu vrátane použitia ako pôdnych pomocných látok, hnojív s pomalým uvoľňovaním, pôdnych substrátov, nosičov pri insekticídoch a pesticídoch, nápravných látok v kontaminovaných pôdach.