Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Poľnohospodárstvo

Prírodný zeolit sa používa vo výžive zvierat hlavne na zlepšenie výkonnostných vlastností na základe jeho unikátnych fyzikálno-chemických vlastností. Zeolit je účinný pri prevencii toxicity amoniaku a ťažkých kovov, otravách, ako aj absorpcii rádioaktívnych prvkov a metabolických kostných defektoch, tiež pri jeho použití ako adsorbentu viažucich mykotoxíny. Zeolit sa podieľa na mnohých biochemických procesoch prostredníctvom iónovej výmeny, adsorpcie a katalýzy.

Podrobne boli preskúmané aj mnohé ďalšie použitia prírodného zeolitu vrátane použitia ako pôdnych pomocných látok, hnojív s pomalým uvoľňovaním, pôdnych substrátov, nosičov pri insekticídoch a pesticídoch, nápravných látok v kontaminovaných pôdach.