Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

ProGrit

100% prírodný zeolit je posypový materiál na zimnú údržbu ciest, chodníkov, parkovísk a iných plôch.

Frakcie: 0,5 - 1 mm, 1 - 2,5 mm,  2,5 - 5 mm, 4 - 8 mm

ProGrit je ekologický výrobok vyrobený výhradne z prírodného aluminosilikátovej drviny na zimnú údržbu ciest, chodníkov, parkovísk a iných plôch.

ProGrit clinoptilolite je produkt s jedinečnou kryštalickou štruktúrou s pórovitými dutinami a kanálikmi, ktoré mu dávajú špeciálne vlastnosti, ako sú:

  • 100% prírodný produkt bez negatívnych dopadov na životné prostredie
  • nahrádza v zimnom období použitie posypovej soli alebo kremičitého piesku
  • zníženie potenciálneho rizika opätovného vytvorenia ľadovej plochy
  • ochrana pred potenciálnym znečistením ciest - absorbuje vodu, olejové škvrny a iné nebezpečné látky znečisťujúce životné prostredie
  • zvyšuje bezpečnosť na cestách

Balenie: 25 kg papierové vrecia, 1 000 kg BB, voľne ložený

Ekológia / ProGrit - foto
Ekológia / ProGrit - foto
Ekológia / ProGrit - foto
Ekológia / ProGrit - foto

Zeolity majú tri základné vlastnosti: iónovú výmenu, adsorpciu a molekulárne preosievanie. Tieto vlastnosti sa využívajú v širokom spektre aplikácií s globálnym trhom niekoľkých miliónov tónov ročne. Hlavné použitie je v katalýze (petrochemické krakovanie), výmene iónov (zmäkčovanie vody a čistenie odpadových vôd) a v separácii a odstraňovaní plynov a rozpúšťadiel. Zeolit pôsobí ako vynikajúci filtračný a sorpčný materiál. Adsorpčné dioxíny a ťažké kovy tiež znižujú environmentálny dopad výroby a pomáhajú biologickému procesu pri výrobe bioplynu.