Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Priemysel

Zeolity majú veľa dôležitých úloh, ako je iónová výmena, filtrovanie, odstraňovanie zápachu, chemické sito, zmäkčovač vody a absorpcia plynov. Preto je okrem poľnohospodárstva početnými príkladmi ich použitia okrem výroby v poľnohospodárstve aj výroba cementu a tehál, stabilizácia pôdy, stavebné materiály, náterové hmoty s antikoróznymi vlastnosťami, defluorácia priemyselných odpadov, odsírenie spalín, odstraňovanie metylénovej modrej a ortuti, regenerácia medi. z odpadov, fixácia fosforečnanov, odstraňovanie chlórovaných fenolov, neutralizácia kyslých odpadov, čistenie kanalizácie, ťažkých kovov a odstraňovanie amónnych iónov.